Uporaba blockchain tehnologije na področju zavarovalništva

23 Jan 2018 Novice

Blockchain je celovita informacijska tehnologija z več  tehnološkimi nivoji, ki se da uporabljati za najrazličnejše oblike registrov, zapisov in izmenjave. Veriga blokov je novodobna tehnologija, ki predstavlja podatkovni model prihodnosti, saj so vsi podatki podvojeni na vseh sodelujočih napravah v omrežju. Za končne uporabnike je veriga blokov primerna zaradi načina shranjevanja podatkov, ki se jih po shranitvi v verigo blokov ne da več spreminjati. Posledično je vsaka posodobitev podatkov ustrezno  zabeležena. Uporabnikom je tako olajšan proces evidentiranja transakcij in sledenja premoženja v poslovni mreži.

Zaradi decentraliziranega shranjevanja zapisov je zato med drugim primerna za hrambo zdravniških kartotek in osebnih identitet, obdelavo transakcij in beleženje lastništva premičnin ter nepremičnin.

Izraz blockchain najlažje definiramo kot »tehnologija veriženja podatkovnih blokov«, je najpogostejša vrsta tehnologije razpršene evidence in ena od možnosti njene uporabe. Nekateri poznajo blockchain kot tehnologijo, ki podpira delovanje kriptovalut, med katerimi je najbolj znan bitcoin. A blockchain je več. Iz imena je možno razbrati, da gre za azporejanje transakcij v bloke, ki so med seboj tako povezani, da se izoblikuje veriga. V blokih so shranjeni zapisi vseh veljavnih transakcij, posamično potrjevanje transakcij pa izvaja neomejen krog enakopravnih uporabnikov. Iz slike 1 je razvidno, da pri izmenjavi vrednosti ne sodelujejo posredniki,ampak izmenjava poteka od uporabnika do uporabnika.

Posledica izločitve posrednikov iz procesa je poenostavitev transakcij in večja robustnost sistema, ki zaradi distribuirane narave ni odvisen od centralnih institucij.

Blockchain tehnologija in zavarovalniško področje

Ali se lahko decentralizirana tehnologija uporablja pri zavarovanju? To lahko poveča zaupanje med strankami in zavarovalnicami, preprečuje goljufije.

Zavarovalnice ugotavljajo, da med strankami obstajajo zaupanja. Sistem zavarovanja, visokih cen in nizke učinkovitosti odvračajo potrošnike. Blokovna tehnologija je pregledna, lahko povrne zaupanje, kako sistem deluje. Pametne pogodbe omogočajo, da so zavarovalne pogodbe jasnejše in zanesljivejše. Koda se bo samodejno izvedla, če se zgodi dogodek. Preverjanje pristnosti je ena največjih težav na tem področju. Z uporabo decentraliziranega registra lahko proizvajalci, kupci, zavarovalnice in drugi vidijo celotno zgodovino izdelka, celo preverijo, če je bil ukraden ali je ponarejen. V primeru škodbenega zahtevka se po navodilih pametne pogodbe in neodvisne inštitucije z podatki izvede njegovo izplačilo.

Platforma https://fizzy.axa/  ponuja izdelek, imenovan Fizzy. Gre za blockchain tehnologijo, ki je namenjena za pametno zavarovanje, ki ga lahko letalski prevozniki za zavarovanje svojih letov, če njihov let zamuja za dve uri ali več. Kot tak, izdelek uporablja pametne pogodbe, ki vključuje samo-izvajalno kodo, ki se sproži, ko so izpolnjeni določeni pogoji v pogodbi ( zamuda letala).

Platfoma http://www.chainthat.com/ razvija aplikacije na področju komercialnih in specialnih zavarovanj v zavarovalništvu.

Slovenska zavarovalnica Sava Re se je leta 2017 vključila v sodeluje v prototipni fazi testiranja trga za veriženje blokov (B3i – Blockchain Insurance Industry Initiative).( http://www.sava-re.si/si/medijsko-sredisce/novice/1567/sava-re-v-prototipni-fazi-testiranja-trga-za-verizenje-blokov-b3i-blockchain-insurance-industry-initiative/)

Na pobudo največjih predstavnikov iz zavarovalne in pozavarovalne industrije je bila ustanovljena skupina B3i (Blockchain Insurance Industry Initiative) z namenom testiranja tehnološkega okolja veriženja blokov. Sava Re se pridružuje pobudi B3i v njeni preizkusni fazi.

Delovna verzija prototipnega tržnega testiranja je bila uspešno dana na trg na letošnji septembrski konferenci pozavarovateljev v Monte Carlu. Pobuda zavarovalstva za veriženje blokov B3i (Blockchain Insurance Industry Initiative) pa napoveduje širitev skupine, saj se 23 novih članic pridružuje programu testiranja trga, med temi tudi Sava Re.

Od začetka pobude je skoraj leto dni in v tem času je pridobila široko pozornost v strokovnih krogih in širši javnosti. Skupina dobiva vse bolj svetovne razsežnosti, saj privablja družbe iz Afrike, Azije, Avstralije, Evrope, Amerike, Bližnjega vzhoda in Karibov.

Paul Meeusen iz B3i ob tem pove: “Z veseljem sprejemamo 23 novih družb, ki se pridružujejo naši pobudi. B3i je postala prava svetovna pobuda v manj kot enem letu, tako glede dela, ki ga opravljamo, kot glede družb, ki jih zastopamo. Veselimo se sodelovanja z novimi članicami, ki bodo sodelovale pri testiranju trga in se učile iz izkušenj ter črpale znanje drugih članic.”

Trenutno pobuda B3i šteje petnajst starih članic: Achmea, Aegon, Ageas, Allianz, Generali, Hannover Re, Liberty Mutual Insurance, Munich Re, RGA, SCOR, Sompo Japan Nipponkoa Insurance, Swiss Re, Tokio Marine Holdings, XL Catlin in Zurich Insurance Group.

Nove članice, ki se pridružujejo skupini B3i, so: AIA, AIG, Aon, Chubb, Covéa, Everest Re, Gen Re, Guy Carpenter/Marsh, JLT Re, Leadway Assurance, LocalTapiola, Mapfre Re, QBE Re, PartnerRe, Navigators, SAHAM Assurance, Sava Re, Takaful Emarat, TigerRisk, Trust Re, UnipolSai in Willis Re.

Po uvajanju in usposabljanju vseh družb članic se bo tržno testiranje prototipa začelo oktobra 2017. Vsaka sodelujoča družba bo simulirala sklepanje in upravljanje premoženjskih zavarovanj za katastrofalne dogodke, in testirala procese po sklenitvi. Gre za obdobje od sklenitve pogodbe do avtomatiziranega izračuna zneskov za poplačilo zahtevkov.

Družbe bodo poročale o svojih izkušnjah s tehnološkim okoljem in prispevale k razvoju končnega, uporabnega tehnološkega okolja za zavarovalno in pozavarovalno dejavnost, predvidoma do drugega polletja 2018. Pobuda B3i se bo lotila razvoja in izdelave prototipov tudi za druge namene uporabe, ki bi bili uporabni na trgu še v letu 2018. V ta namen bo združila izkušnje razširjenega članstva in prednostno razvijala projekte, ki presegajo področje premoženjskega pozavarovanja.

Zaradi lažjega servisiranja svojih članic in prihodnjih uporabnikov tehnološke platforme bo pobuda B3i v začetku naslednjega leta vzpostavila novo strukturo in se preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo, z raziskovalno in razvojno funkcijo ter prodajno divizijo. Podrobnosti glede preoblikovanja bodo objavljene še pred koncem leta.

Predsednik uprave Marko Jazbec ob vključitvi Save Re v B3i: »Sava Re želi soustvarjati tehnološko prihodnost panoge, v kateri deluje. Na ta način bomo najbolje naslavljali tako poslovna kot operativna tveganja, s katerimi se zavarovalništvo vse bolj sooča.«

Spremenili bodo zavarovalniški svet

Med zadnjimi novostmi iz leta 2017 je na primer zagonsko podjetje InsurePal (https://insurepal.io/), ki ga vodita Matjaž Peterman in Tomaž Volk. InsurePal je oblikoval prvo platformo za zavarovanje, ki deluje na tehnologiji veriženja blokov in na svetovni platformi uvaja s patentom zaščiteno inovacijo po metodi socialnega vplivanja. Mednarodna ekipa, v kateri je več kot 30 strokovnjakov iz Velike Britanije, Rusije in ZDA, bo zagonski denar zbirala z javno prodajo kriptožetonov že 16. januarja 2018.( https://www.dnevnik.si/1042795049/posel/gazela/insurepal-namerava-povsem-spremeniti-zavarovalnistvo-)

Za projekt je veliko zanimanja pokazal Vinay Gupta, odgovoren za lansiranje Ethereuma, danes pa pomeni več deset milijard vredno platformo na blockchainu. »Dogovarjamo se za sodelovanje z njim in njegovim projektom Mattereum,« pojasnjuje Volk. Projekt so predstavili tudi zavarovalnim skupinam, kot so Swiss RE, XL Catlin, Hoiscox, pa tudi zavarovalnici Triglav in Sava Re.

Drugače od Viberata, ki je zbral 10,6 milijona dolarjev v manj kot petih minutah, želijo v InsurePalu zbrati 18 milijonov dolarjev, ki jih bodo usmerili predvsem v razvoj tehnološke platforme in zavarovalniških modulov po metodi socialnega vplivanja ter pridobivanje regulativnih dovoljenj in sklepanje mednarodnih partnerstev. Prek njih načrtujejo globalno rast v predvidenem časovnem obdobju. Kot pojasnjujejo, projekt že ima izredno dobre odzive in zanimanje stroke. InsurePal pa je nedavno zmagal na tekmovalnem delu mednarodne konference o decentralizaciji d10e z nagradnim skladom sto tisoč dolarjev.

»Zavarovalništvo je ena najbolj reguliranih in okorelih industrij, ki se je desetletja uspešno upirala spremembam. Konkurence skoraj ni ali pa se ta pojavlja zgolj v obliki visokotehnoloških nišnih produktov, ki zavarovancem ne ponudijo celostnega kritja, predvsem pa nimajo ustreznih pravnih dovoljenj niti kapitala, ki bi jim omogočili dovolj hitro širitev,« pravi soustanovitelj in izvršni direktor podjetja InsurePal Matjaž Peterman, ki je v mednarodnem okolju poznan tudi kot Matt Peterman.

Socialno vplivanje prinaša spremembe

»Da bi si zavarovalnice zagotovile rast in dovolj kritja, so tako dolga leta v svojo shemo sprejemale čisto vse stranke, kar se danes pozna v slabi segmentaciji in visoki stopnji goljufij, s tem pa v previsokih cenah premij za zavarovance z neoporečnim vedenjem,« poudarja Peterman. Tako je skupaj s Tomažem Volkom rešitev za trenutne razmere prepoznal v psihološkem fenomenu socialnega vplivanja. O njem govorimo, kadar delovanje ene osebe usmerja delovanje druge – njuna zavarovalna platforma prihodnosti pa zato kot osnovni pogoj za sklenitev zavarovanja postavlja finančno jamstvo med posamezniki. Poslovni model sta podprla s kalibracijskimi izračuni in za inovacijo vložila patent v ZDA in globalno.

»Na platformi InsurePal objektivno oceno zavarovančevega vedenja pridobimo s finančnim jamstvom njegovega poroka. S tehnologijo veriženja blokov pa omogočimo razbremenitev poslovnih procesov in popolno transparentnost. Nato naša zavarovalnica v shemo pridobi najmanj tvegan segment zavarovancev, ki jim lahko ponudimo številne ugodnosti, bolj prilagojene storitve, predvsem pa cenovno ugodnejše zavarovanje,« opisuje Tomaž Volk.

Podjetje InsurePal bo imelo svoj sedež v Londonu, kjer načrtujejo izpeljati pilotni projekt avtomobilskega zavarovanja po metodi socialnega vplivanja. Razvojna ekipa bo ostala v Ljubljani.

Kakšna je časovnica nastanka platforme? Platforma bo v obliki, ko bo mogoče kupiti zavarovanje, na voljo poleti v prihodnjem letu oziroma pol leta po zbiranju zagonskega denarja, poudarja Volk. Hkrati obljublja vidne napredke vsako četrtletje ter ves čas transparentno obveščanje javnosti in vlagateljev.

V ekipi tudi Triglavov Matjaž Rakovec

Srce InsurePala sta Matjaž Peterman in Tomaž Volk, ki sta si kariero poldrugo desetletje gradila v zavarovalništvu. Volk je med drugim soustanovitelj podjetja Adacta Group, Peterman pa je v vodstvu Salviola ter član naložbenega odbora SCS, družbe tveganega kapitala. Ekipi InsurePala se je spomladi pridružil Matjaž Rakovec, nekdanji direktor Zavarovalnice Triglav. Kot vodja trženja se bo pridružil še Adam Parker, ki vodi e-trgovino v podjetju Procter & Gamble in se dobro spozna na metodo socialnega vplivanja na področju B2C. Vidi pa tudi veliko priložnosti za uvedbo tega modela v zavarovalništvu, poudarja Volk.

Slovensko zagonsko podjetje InsurePal, ki ga vodita Matjaž Peterman in Tomaž Volk, je oblikovalo prvo platformo za zavarovanje, ki deluje na tehnologiji veriženja blokov in na svetovni platformi uvaja s patentom zaščiteno inovacijo po metodi socialnega vplivanja. Podjetje je nedavno zmagalo na tekmovalnem delu mednarodne konference o decentralizaciji d10e z nagradnim skladom sto tisoč dolarjev, danes pa je s pomočjo prodaje preostalega deleža kriptožetonov, ki jih je izdalo podjetje in naj bi bili v prihodnosti uporabni v transkacijah, uspelo zbrati zastavljeni cilj 18 milijonov dolarjev zagonskega kapitala.

V predprodaji, ki se je končala 3. januarja 2018 , so prodali že 70 odstotkov žetonov, preostalih 69,3 milijona pa so danes uspešno prodali v vsega 80 sekundah.

Zbrana sredstva nameravajo nameniti predvsem razvoju tehnološke platforme in zavarovalniških modulov po metodi socialnega vplivanja ter pridobivanju regulativnih dovoljenj in za sklepanje mednarodnih partnerstev. Podjetje ocenjuje, da bodo bo zavarovanje pri njih mogoče kupiti že čez pol leta.

Pojem pametnih pogodb je v naši praksi neznan, osnovne informacije se pojavljajo le v teoriji. Uveljavljanje pametnih pogodb je primerno in možno pri masovnem sklepanju pogodb, kot je to na primer v zavarovalništvu. Vodeča zavarovalna družba v Evropi – Allianz, že izvaja pilotni projekt. Zato v uredništvu spletne strani Inštituta za zavarovalništvo in pravo v Mariboru menimo, da je za prakso in teorijo zanimiv članek mag. Aleša Hojnika, LL.M. Finance (Frankfurt am Main), ki raziskuje to tematiko.

Pametne pogodbe (smart contracts) in blockchain tehnologija na področju zavarovalništva

Ideja o pogodbenih razmerjih, oziroma obligacijah, ki bi temeljile na samostojno izvajajoči programski kodi, se je porodila informatiku Nicku Szabu že v letu 1996.1 Slednji je izhajal iz stališča, da lahko logika kriptografskih protokolov in drugih digitalnih varnostnih mehanizmov, zagotovi večjo varnost in zniža stroške v primerjavi s tradicionalno ureditvijo pogodbenega prava. Navedeni koncept je poimenoval pametne pogodbe (smart contracts).( http://www.zavarovanje-osiguranje.eu/pravo/novost-pametne-pogodbe/)

Danes s pojmom pametne pogodbe označujemo digitalni protokol, ki samodejno opravlja vnaprej določene tehnološke procese znotraj transakcij, brez sodelovanja tretjih oseb, pri čemer se pogodbena razmerja prevedejo v programski jezik oziroma algoritem. Ob izpolnitvi določenih parametrov, ki so zapisani v algoritmu, se pogodbeno razmerje nato avtomatsko realizira.

Pametne pogodbe omogoča blockchain tehnologija, ki jo večina povezuje zgolj s kriptovalutami.3Navedena tehnologija je nenehno naraščajoč seznam zapisov (blokov), ki so povezani in zavarovani v kriptografskem zapisu. Vsak blok vsebuje kazalnik, ki predstavlja povezavo do prejšnjega bloka, kot tudi časovni žig in transakcijske podatke. Izvorne verige naj bi bile s tem odporne proti spreminjanju podatkov. Izvorna veriga kot glavna knjiga na trajen in preverljiv način beleži transakcije med dvema strankama, pri tem je razdrobljena v povezane bloke, kar zagotavlja redosled. Blockchain tehnologija deluje v decentraliziranih omrežjih peer-to-peer, torej brez centralnega vozlišča, ki bi sistem nadzoroval. Vsi deležniki, ki so del peer-to-peer omrežja, imajo na svoji strojni opremi popolno kopijo celotnega zapisa oziroma izvorne verige blokov, kar naj bi preprečevalo kakršnokoli možnost manipulacije na verigi blokov.

V praksi blockchain tehnologijo pametnih pogodb pilotno preizkušajo tudi na področju zavarovalništva. Zavarovalnica Allianz Risk Transfer AG je v letu 2016 pričela s testnim projektom koriščenja blockchain tehnologije pri swap poslih v primerih naravnih katastrof, kot so hurikani ipd. Gre za finančne instrumente, katerih namen je prenos tveganja posledic naravne katastrofe iz zavarovalnice na investitorja v zameno za plačilo. V primeru uresničitve naravne katastrofe investitor odgovarja za dogovorjeno finančno tveganje, pri čemer pogodba podrobno definira pogoje, pod katerimi nastane njegova obveznost. Zavarovalnica Allianz je pogoje, pod katerimi se opisani finančni instrument v primeru naravne katastrofe avtomatsko izvrši, z blockchain tehnologijo programsko definirala. Na ta način naj bi se zmanjšal faktor človeških napak in pohitril celoten proces plačila.5

Vpliv blockchain tehnologije je razviden tudi iz projekta šestih največjih svetovnih bank, ki so na njeni podlagi začele razvijati interni plačilni sistem, s katerim bi nadomestile klirinške družbe. Z uporabo interne računovodske valute, ki bi bila neposredno zamenljiva z uradno priznano valuto pri centralni banki, bi finančne institucije kupovale in prodajale obveznice, delnice, ipd., brez, da bi bilo potrebno čakati na dokončanje tradicionalnih denarnih plačil. Poleg časa, bi se zmanjšali tudi stroški in višina vezanega kapitala, ki je potreben za poravnavo in poračun po poravnavi pri takšnih transakcijah.6

Kljub nesporni revolucionarnosti blockchain tehnologije, pa so z njeno uporabo povezane tudi nevarnosti. Kot primer lahko izpostavimo projekt na podlagi decentraliziranega omrežja Ethereum, s katerim so ustanovili investicijski sklad. Ker z namenom onemogočanja goljufij, oziroma vdora v sistem, pametne pogodbe ne dopuščajo nobenih naknadnih sprememb algoritma, je bilo anonimnemu uporabniku, ki je opazil pomanjkljivosti, oziroma »luknje» v konkretnem algoritmu (pametni pogodbi), omogočeno, da je vlagatelje v Ethereumov investicijski sklad oškodoval za med 40 do 60 milijonov evrov. Oškodovancem so povrnili zgolj del sredstev, ko so naknadno nadomestili del neprekinjene verige z novim algoritmom oziroma pametno pogodbo.

Pohodu blockchain tehnologije in pametnim pogodbam, ki bodo določale zavarovalne pogoje se ne bo mogoče izogniti. Samo vprašanje časa je – kdaj se bodo pojavile v poslovnem in zasebnem delovanju.

Mirjana Ivanuša-Bezjak

Search

+